MB00 Blekingeserien

Terrängkarta med sjöinfo
Andra generationens Terrängkarta från Utekartan innehåller förenklad sjöinformation. Grunddata kommer både från Lantmäteriet och Sjöfartsverket. På land är det Terrängkartan i skala 1:50 000 som är källan och över hav och större sjöar Sjöfartsverkets databas. Med förenklad sjöinformation menas djupkurvor, grynnor, undervattensstenar, farleder och prickar. Prickar visas som gröna, röda och övriga prickar (svarta). Kartorna innehåller tydligt markerade vandringsleder, rastskydd, dass, badplatser och hamnar.

Kartomslag MB00 Blekingeserien. Se större översiktsbild. Denna terrängkarta innehåller även sjöinformation!

Beskrivning: Serien består av fyra kartor tryckta på två dubbelsidiga blad. Läs fler detaljer under respektive karta nedan.

ISBN 13: 978-91-85501-93-9.
Beställ

MB01 Karlskrona

Kartomslag MB01 Karlskrona Se större översiktsbild. Denna terrängkarta innehåller även sjöinformation!

Beskrivning: Kartan omfattar skärgården söder om Karlskrona från Hasslö i väster till Utlängan i öster. Även kuststräckan upp till Kristianopel är med liksom vandringsleder och Lyckebyåns södra sträckning.

Städer och viktigare punkter: Karlskrona, Hasslö, Aspö, Tjukö, Sturkö, Kristianopel.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: MB02 Karlshamn. Finns även tillsammans med MB02 i Blekinge skärgård MB12.

Kartans orientering: Liggande.

C:a koordinater i rikets nät (Sweref99 TM): NV 519000/6241000 SO 567000/6209000.

ISBN 13: 978-91-85501-94-6.
Beställ

 

MB02 Karlshamn

Kartomslag MB02 Karlshamn. Se större översiktsbild. Denna terrängkarta innehåller även sjöinformation!

Beskrivning: Blekinge västra skärgård från Norje i väster till Listerby i löster. Blekingeledens västra sträckningar samt Ronnebyåns södra delar.

Städer och viktigare punkter: Karlshamn, Bräkne-Hoby, Kallinge, Ronneby, Mörrum.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans me: MB01 Karlskrona.

Kartans orientering: Liggande.

C:a koordinater i rikets nät (Sweref99 TM): NV 478000/6249000 SO 526000/6217000.

ISBN 13: 978-91-85501-95-3.
Beställ

 

MB03 Åsnen

Kartomslag MB03 Åsnen. Se större översiktsbild.

Beskrivning: Åsnen täcker en stor del av kartan med fina paddelvatten och skridskoåkning vintertid. I bladets sydvästra hörn finns Bräkneån.

Städer och viktigare punkter: Åsnen, Ingelstad, Väckelsång, Tingsryd, Urshult, Ryd, Mien.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans me: MB04 Holmsjö.

Kartans orientering:Stående.

C:a koordinater i rikets nät (Sweref99 TM): NV 472000/6295000 SO 504000/6247000.

ISBN 13: 978-91-85501-96-0.
Beställ

 

MB04 Holmsjö

Kartomslag MB04 Holmsjö. Se större översiktsbild.

Beskrivning: Kartan innehåller ett omfattande friluftsoråde med flera vandringsleder, sjöar och åar bland annat Blekingeleden, Utvandrarleden och Lyckebyån.

Städer och viktigare punkter: Konga, Rävemåla, Visselfjärda, Holmsjö, Lyckebyån, Ronnebyån.

I serien är kartan dubbelsidig tillsammans med: MB03 Åsnen.

Kartans orientering: Liggande.

C:a koordinater i rikets nät (Sweref99 TM): NV 503000/6272000 SO 551000/6240000.

ISBN 13: 978-91-85501-97-7.
Beställ


MB12 Blekinge skärgård (dubbel)

Kartomslag MB12 Blekinge skärgård (dubbel). Se större översiktsbild. Denna terrängkarta innehåller även sjöinformation!

Beskrivning: Dubbeln består av två kartor tryckta på ett dubbelsidigt blad. Läs fler detaljer under respektive karta ovan.

ISBN 13: 978-91-85501-98-4
Beställ